25/04/2024

Takim me  këshilltarin kryesor të projektit JICA në Divjakë z. Asano Koji, z.Fotjon Prençe, Drejtori i Administratës Rajonale të Zonave të Mbrojtura Qarku Fier dhe dr. Saimir Hoxha.

Sekretari i Përgjithshëm, Prefekti i Qarkut Fier z. Arben Velo, priti në një takim këshilltarin kryesor të projektit JICA në Divjakë z. Asano Koji, z.Fotjon Prençe, […]
20/03/2024

Takim i katërt i Komitetit të Përbashkët Koordinues, për përmirësimin e Menaxhimit të bazuar në ekosistem në Parkun Kombëtar Divjakë-Karavasta.

Prefekti i Qarkut Fier, përfaqësuar nga Sekretari i Përgjithshëm z. Arben Velo, mori pjesë në takimin e katërt të Komitetit të Përbashkët Koordinues, në kuadër të […]
18/03/2024

Takim  mes përfaqësuesve të Ambasadës së Rumanisë në Shqipëri me krerët e Njësive të Vetëqeverisjes Vendore të Qarkut Fier.

Është zhvilluar nën drejtimin e Sekretarit të Përgjithshëm të Prefektit të Qarkut Fier, z. Arben Velo, takimi mes përfaqësuesve të Ambasadës së Rumanisë në Shqipëri me […]
13/02/2024

Takim me Drejtorinë e Ujitjes dhe Kullimit, Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Lushnje dhe me Autoritetin Kombëtar të Ushqimit Fier.

Pranë institucionit të Prefektit të Qarkut Fier u zhvillua sot më 113.02.2024, takimi me Drejtorinë e Ujitjes dhe Kullimit, Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Lushnje dhe […]
08/02/2024

Takim mes përfaqësuesve të Ambasadës së Rumanisë në Shqipëri me krerët e Njësive të Vetëqeverisjes Vendore së Qarkut Fier.

Me nismën e Prefektes, Znj. Rajmonda Balilaj, është zhvilluar në sallën kryesore të godinës së Prefektit të Qarkut Fier, takimi mes përfaqësuesve të Ambasadës së Rumanisë […]
30/01/2024

Takim i Komitetit Rajonal i Qarku i Fier, për Luftën kundër Trafikimit të Personave.

Në datën 30.01.2024 ditë e Martë ora 10.00, në sallën e mbledhjeve në Institucionin e Prefektit Qarku Fier, u zhvillua takimi i Komitetit Rajonal Antitrafik (KRAT) Fier dhe Tryezës Teknike (TT) në funksion të tij, me pjesëmarrje te faktorëve dhe aktorëve shoqërorë rajonal. Pas fjalës hyrëse […]
28/03/2023

Takim i Komitetit Rajonal dhe Tryezës Teknike të Luftës Kundër Trafikimit të Personave .

TRAFIKIMI I QËNIEVE NJERËZORE – CËNIMI MË I RËNDË I DINJITETIT DHE INTEGRITETIT TË SHOQËRISË . Në datën 27.03.2023, në sallën e mbledhjeve në Institucionin e Prefektit Qarku Fier, u zhvillua takimi i Komitetit Rajonal Antitrafik […]