Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Vlorë Nr.65, me Nr. 2584/1 Prot,date 24/08/2023 per subjektin “RAFAEL SHOES”
26/09/2023
Takim i Këshillit të Basenit Ujor Seman.
11/10/2023