Takim  mes përfaqësuesve të Ambasadës së Rumanisë në Shqipëri me krerët e Njësive të Vetëqeverisjes Vendore të Qarkut Fier.
18/03/2024
Takim i Tryezës Teknike Antitrafik , të luftës kundër trafikimit të qenieve njerëzore, Qarku Fier.
27/03/2024