Paraja të bënë pronar të librit por leximi të bënë posedues të dijes.
24/10/2023
CODE FEST 2023
28/10/2023