TË VETMUAR NGA FATI, POR JO TË BRAKTISUR NGA SHOQËRIA.
03/11/2023
Takim i grupit ndërinstitucional të punës dhe institucioneve përgjegjëse për Mbrojtjen Civile në qarkun e Fierit.
18/12/2023