5 QERSHOR, DITA BOTËRORE E MJEDISIT.
05/06/2023
Mbledhja e Konstituimit të Këshillit dhe betimit të Kryetarit të Bashkisë Divjakë.
10/06/2023