Aktivitet me rastin e 20 Majit, ” Dita Kombëtare e Jetimëve “.
23/05/2023
Urim i Prefektit të Qarkut Fier, Z. Lefter Shehaj për MATUREN 2023.
01/06/2023