Mbledhja e Konstituimit të Këshillit dhe betimit të Kryetarit të Bashkisë Roskovec.
14/06/2023
Mbledhja e Komisionit të Mbrojtjes Civile të qarku Fier.
20/06/2023