Takim i Komisionit të Mbrojtjes Civile të Qarkut Fier.
29/01/2024
Takim i Komitetit Rajonal për Parandalimin e Radikalizmit dhe Luftës Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm.
31/01/2024