Administrata e Institucionit të Prefektit, në aksionin e pastrimit në plazhin e Semanit .
22/05/2023
Projektet ndërlëndore e multidisiplinore organizuar nga institucionet arsimore NUMANI.
30/05/2023