Takim i Prefektes me përfaqësues të AREB Lushnjë.
29/01/2024
Takim i Komitetit Rajonal i Qarku i Fier, për Luftën kundër Trafikimit të Personave.
30/01/2024