Përkujtohen përvjetorët e Beslidhjes së Poçemit.
16/07/2023
Tryezë pune me tematikë ” Zvogëlimi i riskut të fatkeqësive në nivel qarku “.
21/07/2023