Takim i Komitetit Rajonal të Zhvillimit të Turizmit të Qarkut Fier.
24/01/2024
Takim i Prefektes së Qarkut Fier me Drejtuesit Rajonal dhe të Degës Fier të Raiffeisen Bank.
25/01/2024