24/05/2022

Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Vlorë, Nr. 109, Nr.3204/1 Prot. datë 21.10.2021, per subjektin “Fatos Likaj””

Vendim nr.109 Nr.3204/1 Prot. datë 21.10.2021 i Doganes Vlorë Vendimi i kontabilizimit të detyrimeve doganore), subjekti “Fatos Likaj” me ID H310I8057J, me banim në Patos (Lagjja […]
25/02/2022

Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Fier Nr.134, me Nr.3448/5 Prot,date 18/11/2016 per subjektin “KASA”

VENDIM Nr.134,  me Nr.3448/5  Prot., dat18/11/2016 Sot autoriteti vendimmarres i Deges se Doganes Fier u njoh me procesverbalin nr. 0011701 te dates   03.10.2016,    mbajtur   nga   Hetues  […]