“UNIVERSI JEMI NE” – Një projekt i ideuar nga institucioni i prefektit të qarkut Fier, i mbështetur nga D.R.A.P dhe ZVAP-t.
07/05/2023
Administrata e Institucionit të Prefektit, në aksionin e pastrimit në plazhin e Semanit .
22/05/2023