Mbledhja e Konstituimit të Këshillit dhe betimit të Kryetarit të Bashkisë Patos.
14/06/2023
MBILL ME NJE DORË, KORR ME TË DYJA.
19/06/2023