Një ditë pritje me qytetarët.
01/02/2024
Takim mes përfaqësuesve të Ambasadës së Rumanisë në Shqipëri me krerët e Njësive të Vetëqeverisjes Vendore së Qarkut Fier.
08/02/2024