Zhvillohet takimi i Komitetit i Menaxhimit të Zonave të Mbrojtura Fier.
07/05/2024
Zhvillohet Tryeza e Konsultimit me temë “Rëndësia e KVSP-së në fushën e Policimit në komunitet dhe koordinimi ndërinstitucional.”
09/05/2024