Takim me Drejtorinë e Ujitjes dhe Kullimit, Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Lushnje dhe me Autoritetin Kombëtar të Ushqimit Fier.
13/02/2024
Mbledhja i Këshillit të Basenit Ujor Seman.
22/02/2024