Takim i Prefektes së Qarkut Fier, me Përfaqësues të Agjencisë Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar.
24/01/2024
Analiza vjetore, e veprimtarisë së Institucioni i Prefektit të Qarkut Fier për vitin 2023.
25/01/2024