Takim i Prefektit të qarkut znj. Rajmonda Balilaj, me përfaqësues të Credins Bank, Dega Fier.
04/01/2024
Takim i Komitetit Rajonal të Zhvillimit të Turizmit të Qarkut Fier.
24/01/2024