Shuhen 23 vatra zjarri të shkaktuara vetëm në një ditë në qarkun Fier, por me kosto tepër të madhe.
24/09/2023
Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Vlorë Nr.65, me Nr. 2584/1 Prot,date 24/08/2023 per subjektin “RAFAEL SHOES”
26/09/2023