Takim i Tryezës Teknike Antitrafik , të luftës kundër trafikimit të qenieve njerëzore, Qarku Fier.
27/03/2024
Organizohet “Dita e Hapur” për promovimin e armatimeve dhe pajisjeve ushtarake.
03/04/2024