Përkujtohet  80 – vjetori i daljes në ilegalitet e 68 vajzave Fierake.
14/09/2023
Takim i strukturave të mbrojtjes civile për vlerësimin e riskut nga fatkeqësitë natyrore.
18/09/2023