Analiza vjetore, e veprimtarisë së Institucioni i Prefektit të Qarkut Fier për vitin 2023.
25/01/2024
Takim i Prefektes me përfaqësues të AREB Lushnjë.
29/01/2024