Takimi me oficerët e sigurisë në shkolla.
16/05/2024
Takim për një koordinim më të mirë të punës në pikat e tregjeve agro ushqimore, operatorëve ekonomikë etj
21/05/2024