MBILL ME NJE DORË, KORR ME TË DYJA.
19/06/2023
Takim i Prefektit të qarkut Fier Z. Lefter Shehaj, me mjekë turq, nga spitali MEMORIAL Fier.
06/07/2023