Takim për një koordinim më të mirë të punës në pikat e tregjeve agro ushqimore, operatorëve ekonomikë etj
21/05/2024
Takim dypalësh Greqi-Shqipëri, lidhur me projektin Espid4 Vjosa.
03/06/2024