Punëtor, nuk është ai që ëndërron për një punë, por ai që punon për një ëndërr .
19/08/2023
Qyteti i Ballshit i i transformuar.
29/08/2023