Takim ndërmjet Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë dega Fier, dhe aktorëve lokal.
22/08/2023
Këneta e Karavastasë nga lentet e dylbive .
01/09/2023