Takim i Komitetit Rajonal i Qarku i Fier, për Luftën kundër Trafikimit të Personave.
30/01/2024
Një ditë pritje me qytetarët.
01/02/2024