Tryezë pune me tematikë ” Zvogëlimi i riskut të fatkeqësive në nivel qarku “.
21/07/2023
Zhvillohet takimi i Komitetit Rajonal dhe Tryezës Teknike Antitrafikim të qarkut Fier.
26/07/2023