Finalizohet PROJEKTI PEMA, për rikonstruktimin e shkollës profesionale ” Rakip Kryeziu ” Fier.
15/09/2023
Takim i Tryezës Teknike Rajonale të Luftës kundër Trafikimit të Personave, të qarkut Fier
21/09/2023