Analiza vjetore për vitin  2023, e ZVAP Roskovec.
12/02/2024
Takim me Drejtorinë e Ujitjes dhe Kullimit, Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Lushnje dhe me Autoritetin Kombëtar të Ushqimit Fier.
13/02/2024