30/01/2024

Takim i Komitetit Rajonal i Qarku i Fier, për Luftën kundër Trafikimit të Personave.

Në datën 30.01.2024 ditë e Martë ora 10.00, në sallën e mbledhjeve në Institucionin e Prefektit Qarku Fier, u zhvillua takimi i Komitetit Rajonal Antitrafik (KRAT) Fier dhe Tryezës Teknike (TT) në funksion të tij, me pjesëmarrje te faktorëve dhe aktorëve shoqërorë rajonal. Pas fjalës hyrëse […]