13/02/2024

Takim me Drejtorinë e Ujitjes dhe Kullimit, Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Lushnje dhe me Autoritetin Kombëtar të Ushqimit Fier.

Pranë institucionit të Prefektit të Qarkut Fier u zhvillua sot më 113.02.2024, takimi me Drejtorinë e Ujitjes dhe Kullimit, Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Lushnje dhe […]