18/12/2022

” Vepro gjelbër për një të sotme më të mirë, mendo gjelbër për një të ardhme më të sigurt “.

KUJT NUK DO TI LINTE MBRESA PJESMARRJA NË NJË AKSION PYLLËZIMI SË BASHKU ME NJE EKIP STRUKTURA MOSHORE E TË CILIT FILLON ME FËMIJË TË MOSHËS […]
14/12/2022

SFIDAT NUK MUND TI ZGJEDHËSH POR MUND TË ZGJEDHËSH SI TI PËRBALLËSH .

Në kushtet e ekonomisë globale ne nuk kemi potencialin për të qenë imponues por të nënshtruarit e ligjësive të ekonomisë së tregut të lirë . Ne […]
12/12/2022

Këshilltarët e Hekalit – burrat që jetuan për Shqipërinë dhe vdiqën për të !

Sot, në Gorishovë për të përkujtuar me nderim historinë e lavdishme të Këshilltarëve të Hekalit “Dëshmorë të atdheut “. Afro 8 dekada më parë Gorishova do […]
11/12/2022

Kur axhenda e gjelbër të bëhet përditshmëria jonë

Kur axhenda e gjelbër të bëhet përditshmëria jonë, atëherë kemi ndërtuar një shoqëri të shanseve për të gjithë në të sotmen dhe një perspektive më të […]