Admin

21/09/2021

TAKIM KONSULTATIV ME NJVQV NE QARKUN FIER

          Në bazë të Ligjit Nr. 107/2016 “Për prefektin e qarkut” neni 15, pika 2 në datën 16.09.2021 ora 10.30 në Institucionin e Prefektit të Qarkut […]
30/12/2020

PËRCAKTIMI I PERSONIT TË KONTAKTIT PËR PERIUDHËN PARA ZGJEDHORE

Në zbatim të Vendimit Nr.9 datë 24.12.2020 për “Rregullat e Raporimit të Veprimtarive me Karakter Publik të çdo Institucioni Publik,e me kapital Shteteror, Agjencive, Enteve Shtetërore, […]
20/11/2020

Urdhëri 80 datë 17.11.2020 i DAP

urdhrinr80date17.11.2020
26/10/2020

SHPALLJE PUBLIKE E AKTIT ADMINISTRATIV-DEGA E DOGANËS FIER

shpallje publike e aktit administrativ