Urdhëri 80 datë 17.11.2020 i DAP
20/11/2020
Takim i Tryezes Teknike te Qarkut Fier , datë 01.07.2021
01/07/2021