Takimi i Tryezës Teknike Rajonale të Luftës kundër Trafikimit të Personave.
22/09/2022
Përkujtohet formacionin luftarak, Batalioni ” Semani “.
23/09/2022