Fuqia e bashkëveprimit duke sfiduar fuqinë e zjarrit .
22/09/2022
Plani i përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike, instrumenti për uljen e kostos të së ardhmes.
28/09/2022