Dogana shpallje

07/09/2022

Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Fier, Nr.2558/1 prot. datë 04.07.2022 per subjektin “RIKUPER AL”

VENDIM  Nr.2558/1 prot. datë 04.07.2022 i Doganes Fier “Për Rikuperimin me Forcë të Detyrimit Doganor” që debitori, subjekti “RIKUPER AL” NIPT J62903492D ndaj Degës së Doganës […]
07/09/2022

Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Fier, Nr.76 datë 8.04.2019 per subjektin “Griselda Rushanaj”

VENDIM  Nr.76 datë 8.04.2019 i Doganes Fier “Për Rikuperimin me Forcë të Detyrimit Doganor” që debitori, subjekti “Griselda Rushanaj” me ID I75827074M” ndaj Degës së Doganës […]
02/07/2022

Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Vlorë, Nr.1897 Prot. datë 09.06.2022 per subjektin “Fatos Qani Likaj””

VENDIM  Nr.1897 Prot. datë 9.06.2022 i Doganes Vlorë “Për Rikuperimin me Forcë të Detyrimit Doganor” që debitori, subjekti “Fatos Qani Likaj” me ID H31018057J, me banim […]
02/07/2022

Shpallje Publike e aktit administrativ, i Doganes Vlorë, Nr.1898 Prot. datë 09.06.2022 per subjektin “Laurenc Mertiri””

Vendim  Nr.1898 Prot. datë 9.06.2022 i Doganes Vlorë “Për Rikuperimin me Forcë të Detyrimit Doganor që debitori, subjekti “Laurenc Mërtiri” me ID H50509075A, me banim në […]