01/10/2019

Takim Konsultativ

Takim Konsultativ Në datën 25. 09.2019, Prefekti zhvilloi një takim konsultativ me kryetarët e këshillave, sekretarët e këshillave dhe nënkryetarët e bashkive të Qarkut Fier. Në […]
23/09/2019

Aktivitete

      Zyra për Mbrojtjen nga Diskriminimi Prefekti i Qarkut Fier mori pjesë në hapjen e Zyrës për Mbrojtjen nga Diskriminimi. Ajo është në varësi të […]