Miqësitë më të forta thuajse gjithmonë krijohen në një kohë të vështirë për miqtë.
23/04/2023
Çmimi i luftërave nuk paguhet gjatë kohës së luftës, mandat-pagesa vjen më pas .
28/04/2023