Në nënstacionin e Patosit, pranë punonjësve të angazhuar për rikthimin e energjisë .
05/06/2022
Shërbime të përforcuara në përgjigje të aktiviteteve të shtuara .
17/06/2022