“Bashki të Forta”, projekti që nxit qeverisjen e mirë përmes inkurajimit të pjesëmarrjes aktive të qytetarëve .
04/06/2022
Mesazh i Prefektit , për 144 vjetorin e Lidhjes Shqiptare të Prizerenit
10/06/2022