TAKIM PËR MBARËVAJTJEN E VITIT TË RI SHKOLLOR 2021-2022.

TAKIM KONSULTATIV ME NJVQV NE QARKUN FIER
21/09/2021
Mbledhja e Komitetit të Menaxhimit të Parkut Kombëtar Divjaka-Karavasta.
27/10/2021

TAKIM PËR MBARËVAJTJEN E VITIT TË RI SHKOLLOR 2021-2022.

Në Institucionin e Prefektit të Qarkut Fier u mbajt ditën e mërkurë më datë:22.09.2021 një takim mbi bashkërendimin e punës ndërmjet institucioneve për mbarëvajtjen e vitit të ri shkollor 2021-2022.
Institucionet përkatëse që morën pjesë në takim ishin:
Përfaqësuese të 6 Bashkive, 6 Zyrave Vendore Arsimore dhe Njësive Vendore të Kujdesit Shëndetësor.
Takimi zgjati 2 orë dhe u diskutua rreth sfidave dhe problematikave që mbart ky vit shkollor.
Konkretisht u fol gjatë për…
• infrastrukturën e mjediseve
• bashkëpunimin midis stafit dhe prindërve
• kategoritë me nevoja të vecanta
• këshillat e prindërve
• gjuhën angleze në klasë të parë
• shpërndarjen e teksteve shkollore
• procesin e regjistrimit të fëmijëve,
• reduktimin e braktisjes shkollore
• shërbimin psikosocial në shkolla
• zbatimin e nismës “ Tri lëndë në 6 orë”
• arsimin parauniversitar privat
• shkollat Qendër Komunitare.

Dhe në fund detyrimin për të raportuar në Institucionin e Prefektit të Qarkut.