TAKIM PËR MBARËVAJTJEN E VITIT TË RI SHKOLLOR 2021-2022.
29/09/2021
TAKIMI I PREFEKTIT TË QARKUT ME DREJTORËT E DEGËVE TERRITORIALE QË VEPROJNË NË QARK.
16/11/2021