SFIDAT NUK MUND TI ZGJEDHËSH POR MUND TË ZGJEDHËSH SI TI PËRBALLËSH .
14/12/2022
DIVERSIFIKIMI I AKTIVITETEVE , ZGJEDHJA PER DISA ZGJIDHJE
19/12/2022