Këshilltarët e Hekalit – burrat që jetuan për Shqipërinë dhe vdiqën për të !
12/12/2022
” Vepro gjelbër për një të sotme më të mirë, mendo gjelbër për një të ardhme më të sigurt “.
18/12/2022